Til den første behandling har afsættes der 1½ time, men forinden den første konsultation fremsender jeg et lille spørgeskema, dels for at spare klientens tid, dels for at få nogle grundlæggende oplysninger, som der kan arbejdes videre på baggrund af. Der snakkes også om klientens forventninger til behandlingen.

Behandlingen starter med en gennemgang af skemaoplysningerne, i den udstrækning det er relevant.

Herefter påbegyndes behandlingen og denne del tager normalt omkring 50 min.